Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Advokat (L), Partner

Møderet for Landsretten
Partner i Advokatfirmaet Homann, Jacobsen og Khawaja I/S, CVR. nr.: 35 59 29 54

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: bdj@remove-this.homannlaw.dk

Se også www.immigrationlawyers.dk og Linkedin.

Profil

Bjørn Dilou Jacobsen er advokat med omfattende erfaring inden for udlændingeretten, særlig i forhold til asylsager, familiesammenføring og arbejds- og opholdstilladelser. Han har også erfaring med familieret, særlig i forhold til sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Gennem sin menneskeretlige baggrund og forskning inden for anti-diskrimination har han endvidere en betydelig erfaring med nationale og internationale menneskerettighedssager. Han har skrevet adskillige artikler og er bl.a. medforfatter på den seneste udgave af Udlændingeret.

Uddannelse

 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2002
 • Ph.d. fra Københavns Universitet 2009

Erhvervsforløb

 • Advokatfuldmægtig ved Jonas Bruun 2002-2003
 • Fuldmægtig ved Institut for Menneskerettigheder 2003-2005
 • Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet 2005-2008
 • Juridisk konsulent ved Institut for Menneskerettigheder 2008-2010
 • Homann Advokater 2010-

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • MigNet (netværk for uafhængige advokater i EU medlemslandene med ekspertise i udlændingeret)

Undervisning

 • Underviser i folkeret ved Københavns Universitet
 • Oplægsholder ved bl.a. Academy of European Law, Domstolsakademiet og Institut for Menneskerettigheder
 • Tidligere underviser i forvaltningsret og kursusfaget Retshjælp i praksis ved Københavns Universitet
 • Tidligere vejleder for Det Nordiske processpil om menneskerettigheder ved Københavns Universitet.

Artikler

 • Domstolsprøvelse af en forvaltningsafgørelses egnethed.
 • Tilknytningskravet og forbuddet mod racisme.
 • Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling.
 • Mere om Føtex-sagen.
 • Legal Assistance to Individuals – Powers and procedures of effective individual enforcement.
 • Ligebehandlingsorganer som amicus curiae.
 • Assistance to Victims of Discrimination by Equality Bodies of the EU Member States – a Scandinavian Perspective (ph.d.-afhandling).
 • Influencing the Interpretation of the Law through Legal Proceedings – the Powers and Practices of Equality Bodies (DJØF Publishing Copenhagen 2010).

Sprog

 • Dansk og engelsk

Artikler af Bjørn D. Jacobsen

Handicapdiskrimination i forbindelse med afslag på ansøgning om dansk statsborgerskab

af advokat Bjørn Dilou Jacobsen

En dansk domstol har for første gang fundet, at der var tale om diskrimination på grund af handicap i forbindelse med et afslag på ansøgning om dansk...

Stramninger i reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Regeringen har den 10. december 2015 fremsat et lovforslag om ændring af kravene til opnåelse af tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse.

Principiel sag om retten til at importere og bruge ayahuasca til religiøst brug

af advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Vi bistår foreningen Nordens Céu Sagrado, Mester Fernandos Center for Meditation og Videnskab i en retssag mod Sundheds- og Ældreministeriet om...

Adgang til dobbelt statsborgerskab og generhvervelse af dansk statsborgerskab

af advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Fra 1. september 2015 er der trådt en lovændring til indfødsretsloven i kraft, der nu gør det muligt at få dobbelt statsborgerskab. Hvis man opfylder...

Kritik af Udlændingestyrelsens rapport om forholdene i Eritrea

af advokat Bjørn D. Jacobsen

Efter at have modtaget et udsædvanligt stort antal asylansøgere fra Eritrea i 2014 blev det besluttet, at Udlændingestyrelsen skulle udarbejde en ny...

Regeringen lægger op til stramning af asylreglerne.

af Bjørn Dilou Jacobsen

Et øget antal flygtninge, særlig som følge af borgerkrigen i Syrien, har ført til, at regeringen nu vil stramme asylreglerne i Danmark. Som del heraf...

Nye afgørelser fra Udlændingenævnet om ægtefællesammenføring og dispensation fra forsørgelseskravet som følge af funktionsnedsættelse

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Udlændingenævnet traf den 15. januar 2014 afgørelse i fire sager om adgang til ægtefællesammenføring. Den ene af sagerne blev ført af Homann...

Ny EU-dom medfører udvidede opholdsrettigheder for tredjelandsstatsborgere

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

En ny dom afsagt ved EU-Domstolen den 8. marts 2011 giver tredjelandsstatsborgere ret til ophold i EU, såfremt den pågældende person er forælder til...

EU Immigration Portal - ny hjemmeside om reglerne for indrejse og ophold i EU

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Europa-Kommissionen har lanceret en ny hjemmeside med detaljeret information om mulighederne for indrejse og ophold i de enkelte medlemsstater.

Det bliver lettere for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Det fremgår af regeringsgrundlaget fremlagt af den nye regering, at der vil blive indført en række ændringer på udlændingeområdet, herunder i forhold...