Advokat Gunnar Homann

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Partner i Advokatfirmaet Homann, Jacobsen og Khawaja I/S (CVR. nr.: 35 59 29 54)

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: gh@remove-this.homannlaw.dk

Profil

Gunnar Homann har over 30 års erfaring med udlændingeret og strafferet. Han har særlig erfaring med asylsager og sager omhandlende udvisning. Han har også omfattende retssagserfaring med mange principielle sager ført ved Højesteret. Han har deltaget i adskillige undersøgelseskommissioner og har været medlem af flere lovforberedende udvalg. Han er forfatter og medforfatter til flere juridiske artikler og har bl.a. bidraget til den seneste udgave af Udlændingeret.

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1967

Erhvervsforløb

 • Advokatbeskikkelse 1971

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater

Tillidshverv

 • Beneficeret ved Københavns Byret, Østre Landsret og Sø- og Handelsretten i København siden 1984.
 • Siden 1991 censor ved Københavns Universitet.
 • Har deltaget i undersøgelseskommissioner, og har været medlem af flere lovforberedende udvalg, især vedrørende udlændingeretten.
 • Er forfatter/ medforfatter til flere juridiske artikler og bøger, herunder Udlændingeret, og senest ”Bisiddernes og udspørgerens rolle” i temanummer om undersøgelseskommissioner, Tidsskriftet Futuriblerne, www.fremtidsforskning.dk.
 • 1999-2007 informator til Fagligt Nyt, Advokaten, vedrørende strafferet, straffeproces og udlændingeret.
 • Medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg og siden 2009 medlem af Ligebehandlingsnævnet.
 • I 2007 optaget på listen over forsvarere, autoriseret til at møde ved Den Internationale Straffedomstol.

Sprog

 • Dansk og engelsk

Artikler af Gunnar Homann

Ulovlig beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

af advokat Gunnar Homann

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved...