Advokat Lars Søndergaard

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Født 1957
CVR nr.: 10 01 45 22

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 20 26 74 39
E-mail: ls@remove-this.homannlaw.dk

Se også Advokatfirmaet Lars Søndergaard og Linkedin.

Profil

Lars Søndergaard har erstatningsret som hovedarbejdsområde. Han har stor erfaring med alle former for personskade og behandler også andre former for erstatningssager og forsikringssager. Lars Søndergaard fører mange retssager og voldgiftssager både for privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Fast ejendom hører også til Lars Søndergaards arbejdsområde, idet han rådgiver om ejendomsoverdragelse og tinglysning.

I forhold til erhvervsrådgivning arbejder Lars Søndergaard især med selskabsret, kontrakter og ansættelsesforhold og rådgiver også om overdragelse af mindre virksomheder. Desuden behandler Lars Søndergaard konkursboer som kurator og repræsenterer kreditorer i konkursboer, hvor en anden kurator er udpeget.

Lars Søndergaard rådgiver private i spørgsmål om arv og testamente og påtager sig behandling af dødsboer for arvinger, der skifter privat.

Uddannelse

  • Cand.jur. 1986 Københavns Universitet

Medlemskaber

  • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
  • Danske Advokater
  • Foreningen Højesteretsskranken
  • FEF (foreningen for erstatnings- og forsikringsret)
  • PEOPIL (den europæiske organisation for erstatningsret)
  • Foreningen Ansættelsesadvokater.

Sprog

  • Dansk, tysk og engelsk

Artikler af Lars Søndergaard

Erstatning for driftstab

af advokat Lars Søndergaard

En erhvervsvirksomhed kan rammes hårdt, hvis indtrufne omstændigheder bevirker, at indtægterne udebliver eller begrænses stærkt. Det kan være...

Sager om patienterstatning

af Advokat Lars Søndergaard

Patienter, der er blevet påført en skade ved undersøgelse eller behandling, kan i nogle tilfælde kræve erstatning.

Personskade og erstatningsansvar

af advokat Lars Søndergaard

Almindeligvis er det en forudsætning for at få erstatning, at der er en erstatningsansvarlig. Hvis man ser bort fra sager med særlige ansvarsregler,...

Kan et testamente være ugyldigt?

af advokat Lars Søndergaard

Et testamente indeholder bestemmelser om, hvordan arven efter en person skal fordeles, altså hvem der skal arve.

 

En arving, der mener, at et...

Et selskabs egen konkursbegæring

af advokat Lars Søndergaard

Formålet med et selskab er normalt at opnå en tilfredsstillende indtjening, der kan dække de løbende udgifter. Det lykkes ikke i alle tilfælde, og så...

Behandling af sager om konkurskarantæne

af advokat Lars Søndergaard

Konkursloven indeholder bestemmelser om konkurskarantæne, som kan besluttes af skifteretten efter indstilling fra kurator i det pågældende konkursbo....

Erstatning for personskade og advokatsalær

af advokat Lars Søndergaard

Hvis der i forbindelse med en personskade er erstatningsansvar, har den tilskadekomne person krav på godtgørelse for svie og smerte, hvis der har...

Skønsrekvirent blev tilkendt sagsomkostninger

af advokat Lars Søndergaard

Med virkning fra 1. juli 2014 blev der indført en ændring af retsplejelovens § 343, stk. 3. Ifølge denne bestemmelse træffer retten bestemmelse om...

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

af Advokat Lars Søndergaard

Ved personskade vil der ofte være krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog, at der er erstatningsansvar.

Bolighandel og ejerskifteforsikring

af Advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med en bolighandel skal der udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, og på grundlag af disse rapporter skal der...