Legater

Da de af os administrerede legater efterhånden modtager mange ansøgninger, påtager vi os ikke at returnere bilag – det være sig bøger, tegninger, dvd’er etc

Ansøgninger, der sendes til nedenstående legater kan kun forvente at høre nærmere i tilfælde af, at de er kommet i betragtning.

Vort kontor administrerer følgende legater:

Husk at læse formålsbestemmelserne nøje, så der ikke indsendes en ansøgning, som på forhånd kan betragtes som overflødig – og husk særligt i Oda & Hans Svenningsens Fond, at ansøgninger om støtte til videnskabelig forskning skal være vedlagt en udtalelse af sagkyndig udtalelse, som det fremgår af fundatsen. Det kan være fra en afdelingsleder eller anden autoritativ person, der har godkendt projektet eller som på anden måde bifalder dettes igangsættelse.